Chuyên mục: Trào ngược dạ dày

Cơ thắt thực quản dưới hoạt động kém hiệu quả khiến cho các phần bên trong dạ dày trào ngược vào thực quản gây đau bỏng rát. Trào ngược dạ dày kéo dài có thể dẫn