Mục đích

DƯỢC THẢO TOÀN CHÂN TẠI VIỆT NAM chỉ thu thập thông tin liên lạc cần thiết để thực hiện giao dịch giữa website với khách hàng mà không lấy thêm thông tin gì khác. Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được lưu lại khi khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập với tài khoản của mình. DƯỢC THẢO TOÀN CHÂN TẠI VIỆT NAM thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin để giao hàng được nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.

Hỗ trợ khách hàng

Phục vụ xử lý các thắc mắc, khiếu nại sau này

Phụ vụ công tác hậu mãi, khuyến mãi

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng của DƯỢC THẢO TOÀN CHÂN TẠI VIỆT NAM

DƯỢC THẢO TOÀN CHÂN TẠI VIỆT NAM cam kết không chia sẻ hay sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ 3 nào khác với mục đích lợi nhuận. Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ DƯỢC THẢO TOÀN CHÂN TẠI VIỆT NAM. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư, đơn đặt hàng, thư cảm ơn. Khách hàng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các chương trình khuyến mãi. Khi khách hàng đăng kí trên website thaoduocusa.com, những thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ giao hàng
  • Số điện thoại
  • Ngày sinh
  • Giới tính
  • Những thông tin khác (nếu có).